จิตสาอาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถานถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และวัดโดยรอบรวม 10 วัด