๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จฯ   ณ  หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  และร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง