Category Archives: ข่าวกิจกรรม

จิตสาอาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถานถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และวัดโดยรอบรวม 10 วัด

 

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จฯ   ณ  หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  และร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง

 

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี กระทรวงฯ พม.

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลระดับประเทศหน่วยงานผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 80 คน

ประชุมคณะอนุกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ทางสังคม และเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง